บุรีรัมย์กระทรวงวัฒนธรรมสั่งให้ภาคราชการร่วมกับท้องถิ่นดูแลคุมเข้มโบราณสถาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรมสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโบราณสถาน และพระพุทธรูปต่าง ๆ ภายในวัด โดยการประสานท้องถิ่นร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลรักษา ป้องกันคนร้ายลักขโมยหรือทุบทำลายได้ ( 4 มี.ค.53 )นายปรีชา กันธิยะ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกมาระบุภายหลังเดินมาตรวจราชการและมอบนโยบาย ให้กับข้าราชการหน่วยงานในสังกัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งสำนักงานอุทยานประวัติพนมรุ้ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกแห่ง ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ รักและหวงแหนโบราณสถาน รวมถึงพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประดิษฐ์สถานอยู่ตามวัดต่างๆ ร่วมในการดูแลรักษา ให้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันจัดเวรยามในการดูแลรักษา สอดส่องไม่ให้กลุ่มแก๊งค์มิจฉาชีพมาลักขโมย หรือทุบทำลายได้ เพราะที่ผ่านมาได้มีทั้งวัตถุโบราณ พระพุทธรูปที่เก่าแก่ ถูกลักขโมยและถูกทุบทำลายอยู่เป็นประจำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ยังกล่าวอีกว่า นอกจากจะให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้ตั้งอาสาสมัครวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 20,000 คน เข้าไปร่วมในการสอดส่องดูแลรักษา โบราณสถานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศดังกล่าวด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด