ก.กลาโหม-สวทช. ผลิตจรวดนำวิถีต้นแบบ เสริมความมั่นคงให้ประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ สวทช. ผลิตจรวดนำวิถีต้นแบบ เสริมความมั่นคงให้ประเทศ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้กว่าเท่าตัว พร้อมพัฒนาระบบจำลองอิเล็กทรอนิกส์ หวังเตือนภัยการก่อการร้ายให้กองทัพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ท.ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ สทป. กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยจะเน้นการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศและทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยี โดยโครงการนำร่องที่จะเร่งดำเนินการจะผลิตจรวดนำวิถี ซึ่งที่ผ่านมาต้องนำเข้าจากต่างประเทศสูงถึงเครื่องละ 20-30 ล้านบาท ทั้งนี้ สวทช.มีความพร้อมนักวิจัย ระบบวิศวกรรมที่ทันสมัย สามารถผลิตจรวดนำวิถีต้นแบบขึ้นมาใช้งานเองได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณลงจากเดิมได้มากกว่าครึ่ง โดยจะเริ่มดำเนินการในปลายปี 2553 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ 1-2 ปี นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะนำระบบไอซีทีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเป็นระบบในกองทัพ เพื่อใช้จำลองการเคลื่อนย้ายกองทัพ การฝึกทหาร รวมทั้ง นำระบบอุปกรณ์จำลองอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกองทัพให้มากขึ้น โดยเฉพาะการนำไปใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตือนภัยการก่อการร้าย พร้อมจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศออกมาเผยแพร่ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของกระทรวงว่ามีระบบเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศที่ดี ด้าน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช.มีนักวิจัยที่สามารถดำเนินงานที่เป็นประโยชน์กับความมั่นคงของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา เนคเทคและเอ็มเทค ได้พัฒนาเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือขนาด 15 วัตต์ หรือ T-Box รวมทั้ง หุ่นยนต์กู้ภัยและเก็บกู้วัตถุระเบิด ได้สำเร็จ พร้อมกับคาดว่าความร่วมมือครั้งนี้จะมีการต่อยอด เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด