อาจารย์ม.นครพนมยื่นขอทุนวิจัยGT200

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก ดร.วรสิทธิ์ อุชัย นักวิชาการด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะนักวิจัย เตรียมยื่นทุนขอสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด ประสิทธิภาพสูง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้ทดลองที่ห้องปฏิบัติการแล้ว พบว่า ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เครื่องตรวจวัตถุระเบิดนี้ ใช้เทคนิคกระตุ้นด้วยนิวตรอนจากสารกัมมันตรังสี ซึ่งแตกต่างจากเครื่อง GT 200 ที่ยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่า มีหลักการทำงานอย่างไร

อย่างไรก็ตาม เทคนิคดังกล่าว มีข้อจำกัด โดยใช้ได้ในกรณีการตรวจ จากระยะประชั้นชิดเท่านั้น โดยพันเอก ดร.วรสิทธิ์ วางแผนเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาต้นแบบเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจากระยะไกลโดยจะเสนอของบวิจัยประมาณ 5 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด