สาทิตย์ ระบุ พร้อมสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ พร้อมสนับสนุนงบประมาณแก่ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดเพื่อเร่งสร้างเครือข่ายในภาคประชาชน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวภายหลัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและฝึกอบรม แกนนำคณะกรรมการก่อตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเพื่อการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ชุมชน ว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายในภาคประชาชน โดยได้แกนนำในแต่ละจังหวัดเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิของประชาชนที่พึงจะได้รับ และจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในแต่ละจังหวัด โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำมาพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย แก่ชมรมและใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะออกหนังสือรับรองให้แก่จังหวัดที่จัดตั้งชมรมดังกล่าวขึ้นด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งผลักดัน การออกพระราชบัญญัติองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นองค์กรในการสนับสนุนคุ้มครองผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด