สาธารณสุขน่าน เตือน ขนมอมยิ้มเรืองแสง ขนมน้ำอัดลม ขนมยอดนิยมในหมู่เด็กเล็กจังหวัดน่าน มีผลอันตรายต่อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สาธารณสุขน่าน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชดูแลสุขภาพช่องปาก ขณะนี้พบขนมยอดนิยม ลูกอมยิ้มแรงแสดง และขนมน้ำอัดลม สำหรับฉีดใส่ปาก ได้รับความนิมยมในหมู่เด็กๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยขนมดังกล่าวพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดน่าน รับมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทางสาธารณสุขน่าน แจ้งเตือนแล้วหากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย ทันตแพทย์ กมล เศรษฐ์ชัยยันต์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ดำเนินงานในเรื่องการณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ประชาชนชาวน่านทุกกลุ่มอายุ มีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยเริ่มจากเด็กเล็ก ภายในศูนย์เด็กเล็กทุกแห่ง ให้ได้รับการเฝ้าระวังในเรื่องของการดูแลช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี และลดการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน รักษาสุขภาพช่องปากให้ถูกหลักสุขภิบาล และมีการรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานมาอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยในการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนมขบเคี้ยวในเด็ก ๆ ที่เป็นอันตรายจำพวก ขนมอมยิ้มเรืองแสง และขนมน้ำอัดลม ที่มีไว้สำหรับฉีดใส่ปาก โดยมีพ่อค้าแม่ค้ารับซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้กำลังได้รับความนิยมในหมู่เด็กน่านเป็นจำนวนมาก ขนมดังกล่าว ไม่ได้รับมาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่อย่างใด จึงขอฝากผู้ปกครองและโรงเรียน ให้ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและร้านค้าที่นำขนมดังกล่าวมาขายด้วย มิฉะนั้น หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด