จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมจัดโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นายจิรวัชร์ สิงห์ดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับฝ่ายบรรพชิต ฝ่ายคฤหัสถ์ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ตามโครงการ "บรรพชา 5 รั้วร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ รองรับปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน โดยโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นพร้กันทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านความคิดให้กับกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลจากยากเสพติด โดยมีเป้าหมายเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 12 18 ปี ทั้งในและนอกสถานศึกษาจังหวัดละ 90 120 คน ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะนี้ได้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 100 คน กำหนดประกอบพิธีบรรพชา วันที่ 6 เมษายน 2553 ณ วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จากนั้นจะกระจายไปปฏิบัติธรรมยังสำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส ต.มะขามเตี้ย และที่วัดทุ่งเซียด ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน รวมระยะเวลาปฏิบัติทั้งสิ้น 30 วัน ก่อนจะทำพิธีลาสิกขาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ณ วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ นายจิรวัชร์ ยังคาดว่า โครงการดังกล่าวจะสร้างความยั่งยืนทางด้านความคิดให้กับกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์ และหลักความคิดทางด้านศาสนา มาเป็นรั้วป้องกันภัยจากยาเสพติด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด