คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชนพอเพียง จ.ตราด ผ่านการพิจารณาโครงการชุมชนพอเพียงจาก 35 หมู่บ้าน/ชุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

(4 มี.ค. 53) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการชุมชนพอเพียงระดับจังหวัด ว่า ชุมชน/หมู่บ้านในจังหวัดตราดรวม 38 หมู่บ้านได้ผ่านการทำประชาคมโครงการชุมชนพอเพียง แล้วรวม 49 โครงการ ซึ่งได้ผ่านการรับรองในระดับอำเภอแล้วจึงดำเนินการส่งโครงการทั้งหมดให้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัดพิจารณาในครั้งนี้ โดยทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯทั้งหมดเป็นรายโครงการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน อย่างไรก็ตามในประเด็นของการห้ามนำงบประมาณจากโครงการนี้จัดซื้อเครื่องจักร โรงสีข้าวชุมชน ตู้หยดน้ำ หรือซื้อรถ แต่เนื่องจากมีบางชุมชนได้เสนอโครงการรวมกลุ่มแปรรูปผลไม้ หรือการจัดซื้อจักรเย็บผ้าของกลุ่มแม่บ้าน ทางจังหวัดจึงได้มอบหมายให้ทางวิทยาลัยเทคนิคตราด และวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ร่วมกลั่นกรองในประเด็นดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาโครงการต่าง ๆ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสำคัญตามนโยบายของของรัฐบาล ก่อนที่จะส่งโครงการทั้งหมดให้สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนดำเนินการพิจารณาอนุมัติงาบประมาณต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด