เชียงใหม่ เพิ่มมาตรการ รปภ. เข้มขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับหัวหน้าศูนย์ราชการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง อย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มงวด ในการระมัดระวัง ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม เป็นต้นไป โดยเฉพาะ สถานที่ ที่ประเมินว่า มีความสำคัญ และจะตกเป็นเป้าหมาย ทั้งศาลากลางจังหวัด คลังจังหวัด ศาล และหน่วยงานสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรคมนาคม รวมถึง ที่ตั้งของหน่วยงานทหาร ตำรวจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง โดยที่ศาลากลางจังหวัด ได้มีการติดรั้วลวดหนาม เพื่อลดความเสี่ยงในการปะทะ ส่วนอาคารชั้นล่าง ที่มีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ขอให้เก็บให้มิดชิด และเก็บกระจกที่แตกร้าวได้ง่าย

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังขอให้ทุกส่วนราชการดูแลสถานที่ราชการและอยู่เวรยามอย่างเข้มงวด หากพบสิ่งผิดปกติ ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที รวมทั้งให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ด้วย