บริษัทเอกชนมอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมแก่โรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด มอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้กับโรงเรียนในสังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 24 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร วันนี้ (4 มี.ค.) ที่ห้องประชุมถาวร จิตตถาวโร (วงศ์มาลัย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพท.กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 24 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งความรู้ของเยาวชนโดยใช้ประโยชน์จากช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมเป็นแหล่งการให้ข้อมูลทางการศึกษา เพื่อให้เยาวชนทุกคนในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทัดเทียมกับเยาวชนในเขตเมือง และที่สำคัญเพื่อช่วยพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ สำหรับโรงเรียนทั้ง 24 แห่งที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้ชมรายการ การสอนผ่านดาวเทียมซึ่งบริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหารายการเป็นการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน อันเป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยพัฒนามาตามลำดับจนเป็นโรงเรียนตัวอย่าง ประกอบด้วย ระดับประถม มัธยม และการอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่ขาดแคลนครู โดยเฉพาะครูเก่งในแต่ละด้าน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด