กากของเสียชายหาดสงขลาไม่ได้มาจากน้ำมัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการประกอบกิจการปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบกากของเสีย ที่พบบริเวณชายหาด จ.สงขลา ล่าสุด ผลจากการรายงานตรวจสอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 ที่ให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการสอบสอบวัตถุก้อนกลมนั้น ประกอบด้วย กรดไขมันชนิดโอเลอิก และกรดไขมันชนิดปาล์มิติก ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในไขมันพืชและสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพที่พบคือ มีกลิ่นเหม็นเมื่อถูกความชื้นและอากาศ ซึ่งกรดทั้ง 2 ชนิดนี้ มีความเป็นพิษต่ำ สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ และไม่ใช้น้ำมันดิบที่ ซึ่งน่าจะเป็นคราบของผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป

ขณะที่ ดร.สราวุธ รัตนจงเกียรติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ส่วนแหล่งน้ำทะเล กรมควบคุมมลพิษ ระบุถึงผลการตรวจตรวจสอบที่มาของกากของเสียสีดำ คล้ายยางมะตอย เนื่องจากน่านน้ำสงขลา มีกิจกรรมทางน้ำที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรม ทั้งท่าเทียบเรือและขนถ่ายสินค้า ซึ่งมีการสูบถ่าย การล้างเรือและการเดินเรือต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการรั่วไหลในกลุ่มดังกล่าวได้