รมช.พาณิชย์ยันประกันราคาข้าวช่วยเกษตรกร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกร เกี่ยวกับมาตรการให้เกษตรกรขายข้าว ได้ใกล้เคียงกับราคาอ้างอิง หลังจากช่วงที่ผ่านมา มีการกดราคา และความเป็น
ไปได้ ในการปรับคำนวณผลเฉลี่ยต่อไร่ ให้เพิ่มจาก 25 ตัน ว่า โครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลนั้น สามารถช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ถึง 3 ล้านครอบครัว เป็นอย่างน้อย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระบบการจำนำกว่าเท่าตัว ทำให้พวกพ่อค้านายทุน ที่เคยได้รับประโยชน์ เคลื่อนไหวล้มระบบการประกัน ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ยังมาจากการทุบตลาดที่ชิคาโก และมีการปล่อยข่าวว่า ไทยจะระบายข้าวในสต๊อก 2 ล้านตัน ทำให้ราคาตก แต่รัฐบาลได้ประกาศทันท่วงทีว่า จะไม่มีการระบายข้าวในสต๊อกช่วงนี้ ราคาจึงถีบตัวขึ้น แต่ก็ยังมีการกดราคาอยู่บ้าง รัฐบาลจึงตั้งโต๊ะรับซื้อตามโรงสี ที่ประกาศให้ราคาข้าว
กับราคาอ้างอิง

ขณะที่ ทางด้านนายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า การปรับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ปี 2552 -2553 รอบ 2 คณะรัฐมนตรี มีมติทบทวนแล้ว โดยจะมีการสำรวจอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ส่วนการค้ำประกันข้าว จะปรับเพิ่มหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถปรับเพิ่มได้ เพราะรอบแรกช่วยได้ถึงร้อยละ 82 ของเกษตรกร ฉะนั้น หากเพิ่มรอบ 2 ที่เป็นพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ จะเป็นการเอาเปรียบภูมิภาคที่ผลิตได้เพียงรอบเดียว