เตรียมช่วยชาวสวนแตงโมนครพนม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครพนม เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แมลงศัตรูพืชระบาด คือ เพลี้ยไฟ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย อำเภอนาหว้า อำเภอท่าอุเทน อำเภอศรีสงคราม และ
อำเภอปลากปา ซึ่งพืชที่ได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก ในช่วงนี้ คือ แตงโม และระยะที่เพลี้ยไฟระบาด คือในช่วงระยะผลิตผลอ่อน ทำให้ แตงโม ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง แม้ทางเกษตรกร จะใช้สารเคมีก็ไม่สามารถให้แตงโม
กลับมาออกผลผลิตได้อีก จากการประชุมในวันนี้ ทาง นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กรณีเพลี้ยไฟระบาดอย่างหนัก และ 4 อำเภอของนครพนม นั้น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เร่งเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎระเบียบของกระทรวง เพื่อที่จะบรรเทาความเดือนร้อน ให้แก่เกษตรกรโดยเร็ว ซึ่งความช่วยเหลือเบื้องต้น จะเป็นเงินชดเชยให้ไร่ละ 912 บาท