ทหารเฉพาะกิจที่ 14 ยังใช้ GT200

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการที่ในระยะนี้ กลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มก่อเหตุความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งด้านการข่าวจากหน่วยข่าวกรอง ด้านความมั่นคงในพื้นที่ ก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ ตามแหล่งชุมชนให้มีการดูแลเป็นกรณีพิเศษ พร้อมมั่นตรวจตราดูแลความปลอดภัย
ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้าน เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 14 ในพื้นที่ อำเภอยะหา จ.ยะลา ก็ยังคงใช้เครื่อง จีที 200 ในการตรวจสอบหาวัตถุระเบิดในพื้นที่ย่านชุมชน ตลาดการค้า ภายในเขตเทศบาลตำบลยะหา อยู่ ถึงแม้ว่า ผลการทดสอบ จะไม่มีประสิทธิภาพก็ตาม แต่ในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหาร ก็ยังคงใช้เครื่องดังกล่าว เนื่องจาก ยังไม่มีเครื่องมือที่ดีกว่ามาทดแทน