คค.สรุปร่างTORรถเมล์เช่า4พันคันวีคหน้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าโครงการเช่าและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง
หรือ โครงการเช่ารถโดยสารเอ็นจีวี 4,000 คัน ว่า คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดโครงการเช่ารถเมล์ เอ็นจีวี 4,000 คัน ที่มี นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน จะเรียกคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบร่างเงื่อนไขการประกวดราคา หรือ TOR และคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลาง ประชุมร่วมกันในสัปดาห์หน้า เพื่อหาผลสรุปที่ชัดเจนของ ร่างทีโออาร์ ซึ่งขณะนี้ ยังติดปัญหาด้านการกำหนดราคาค่าเช่า ที่ยัง
ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่า จะปรับเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงตามแนวทางที่ ขสมก. เสนอให้ดำเนินการก่อนหน้านี้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ทั้ง 2 ชุด

ทั้งนี้ ภายหลังจากร่างทีโออาร์แล้วเสร็จ จะต้องยื่นเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบ หลังจากนั้น จะเป็นขั้นตอนประกาศประกวดราคา ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการได้ในช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้