ตั้ง กก.ควบคุมฟินันซ่า

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้รับหนังสือจากนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่เสนอให้ตั้งคณะกรรม การควบคุมกิจการบริษัท ฟินันซ่า ประกันชีวิต จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาฐานะเงินกอง ทุนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเสนอให้นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ลงนามแต่งตั้งตามที่ คปภ. เสนอมา และได้เสนอให้นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมกิจการ

ทั้งนี้คาดว่าคณะกรรมการชุดนี้ จะเริ่มงานได้ทันที หลังจาที่ รมว.คลังลงนามเห็นชอบตามเสนอ ซึ่งการทำงานของคณะกรรม การชุดนี้จะเน้นการฟื้นฟูกิจการให้แข็งแกร่งโดยเร็ว ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพิ่มทุนให้ครบ การหาพันธมิตรใหม่เข้ามา และการควบรวมกิจการเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ และไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้า

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับฟินันซ่าคือเงินกองทุนติดลบ และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันตามที่ คปภ. กำหนดไว้เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 52 และปัญหานี้เกิดขึ้นมาอย่างยามนาน ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 49 แล้ว

กรณีบริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย คปภ. รายงานว่า เงินกองทุนติดลบเป็นหลักร้อยล้านบาท และด้ส่งเงินเข้ากองทุนเข้ามาเพิ่มตามกำหนดไว้ในแผนที่เสนอไว้กับ คปภ. จึงคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา

นายรณพิทย์ หัสดินทร ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต กล่าวว่า ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ทุกรายยังได้รับการคุ้มครอง และเคลมสินไหมได้เหมือนเดิม ซึ่งขณะนี้ตัวแทนได้ทำความเข้าใจกับลูกค้าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่มีอยู่ 100,000 ราย และอุบัติเหตุ 60,000 ราย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด