ผลวิจัยชี้แม่ที่ทำงานพาร์ทไทม์มีโอกาสที่จะมีลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงมากกว่าแม่ที่ทำงานเต็มเวลา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการวิจัยจากสถาบันวิจัยเด็กในออสเตรเลีย ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารทางการแพทย์ จากการศึกษา น้ำหนักและรูปแบบการดำเนินชีวิตของเด็กออสเตรเลีย 2,500 คน อายุระหว่าง 4-5 ขวบ และ 6-7 ขวบ เปิดเผยว่า แม่ที่ทำงานพาร์ทไทม์ หรือทำงานไม่เต็มเวลา มีโอกาสที่จะมีลูก ที่มีสุขภาพแข็งแรง มากกว่า แม่ที่ทำงานเต็มเวลา หรือแม่ที่ไม่ได้ทำงานเลย นอกจากนี้ พบว่า เด็กๆที่มีแม่ทำงานพาร์ทไทม์ ได้ดูโทรทัศน์สัปดาห์ละไม่ถึง 1 ชั่วโมง รับประทานอาหารขยะน้อย และมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าในเด็กที่แม่ทำงานเต็มเวลาและไม่ทำงาน.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด