ขวัญชัยยันมท.ไม่มีเจตนาแอบแฝงเผยแพร่ข่าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวง แถลงข่าวความคืบหน้า ในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงมหาดไทย อาทิ การบริการประชาชน การปกป้องสถาบัน และนโยบาย ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค รวมทั้ง รายการบันเทิงผ่านโทรทัศน์มหาดไทยแชนแนล พร้อมระบุว่า จะส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารดาวเทียมของมหาดไทย ที่ใช้งานเดิม โดยเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ของกระทรวงเชื่อมเครือข่ายระบบสื่อสารโทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต โดยจะประสานกับสมาคมเคเบิ้ลทีวี เพื่อเชื่อมสัญญาณ ให้มีผู้รับชมได้มากถึง 12 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณปกติของกรมและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในปี 2553 จะใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท พร้อมยืนยัน ไม่มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงตามที่คาดเดากันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในส่วนของทางการออกอากาศ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงาน ด้านผังรายการและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเตรียมเสนอขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จะเริ่มเปิดสถานี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 22.00 น.