บี.เอส. เมทัล รับ ISO 14001:2004

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รับ ISO 14001: นายปราโมทย์ ชัยศรีสุขอำพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด สาขา 2 (บางปะกง) ในเครือสหวิริยา รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก นายบุญชัย พิเชฐวีรชัย กรรมการผู้จัดการ United Registrar of Systems Ltd. (URS) ณ ห้องประชุม บจก.บี.เอส. เมทัล สาขา 2 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา