พัฒนาการจังหวัดลำพูน รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแผนชุมชนปีงบประมาณ 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พัฒนาการจังหวัดลำพูน รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแผนชุมชนปีงบประมาณ 2552 นายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวถึงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแผนชุมชนของจังหวัดลำพูนในปีงบประมาณ 2552 ว่า การพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานแผนชุมชน และการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยปี 52 มีหมู่บ้าน / ชุมชน เสนอแผนชุมชนเข้ารับการประเมินตามระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจำนวน 70 แผน ส่วนการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการปรับแผนชุมชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลจำนวน 51 ตำบล ระดับอำเภอจำนวน 8 อำเภอ จัดเวทีประชาคมบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2553 และดำเนินโครงการ/กิจกรรมจากเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับจังหวัดประจำปี 2554 จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 28,553,200 บาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด