โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ จัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม "หนูน้อยฟันสวย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟัน และเดินขบวนรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพฟัน วันนี้(3 มี.ค.)ที่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวสุภาพ บุญเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "หนูน้อยฟันสวย ที่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอนามัยของตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะมตามวัย และสนับสนุนโครงการแปรงฟันทั่วไทย ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี ของกระทรวงสาธารณสุข ภายในงานมี กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพฟัน การประกวดคำขวัญ การประกวดหนูน้อยฟันสวย การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับฟันชิงรางวัล การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟัน โดยมีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นางสาวภัทราวดี พัฒนโพธิ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เริ่มำเนินการสนับสนุนโครงการของกระทรวงสาธารณสุข "แปรงฟัน ทั่วไทย ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองประจำปี 2549 สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และสำนักการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มาให้บริการตรวจ รักษาสุขภาพฟันนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด