คณะสื่อ กปส. จากทุกภูมิภาค เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ จากทุกภูมิภาค เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้น เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบ ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริเวณหน้าค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ทุกภูมิภาค จำนวน 35 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตามโครงการสัมมนา และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณการ นางสาวเหมวดี เกตุตะพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กล่าวว่า การนำคณะสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ครั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ต้องการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งสื่อมวลชน ที่ลงพื้นที่ครั้งนี้ มาจากทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สื่อมวลชนเหล่านี้ได้นำสิ่งดี ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปนำเสนอ ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบ สำหรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น หากยึดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ก็เชื่อว่า ปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้าน พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจัดตั้งขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรด้านกิจการพลเรือนที่เป็นรูปธรรม และเพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังได้มีน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการสรรสร้างความรัก ความสามัคคีในครัวเรือนตลอดจนถึงชุมชน สำหรับการให้ความรู้ และการฝึกอบรมของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีประชาชนสนใจเข้ารับการอบรม และเรียนรู้งานจากศูนย์แล้ว กว่า 100,000 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด