พงษ์ภาณุเชื่อปีนี้ใช้งบไทยเข้มแข็งได้85%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมบัญชีกลาง มั่นใจ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งปี 2553 ได้ถึงร้อยละ 85 คิดเป็นวงเงินลงทุนกว่า 278,000 ล้านบาท ตามเป้าหมาย หลังในช่วงที่ผ่านมาเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 85,000 ล้านบาท

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ว่า ในส่วนของงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งในปีนี้ มีวงเงินกว่า 350,000 ล้านบาท ขณะนี้ สามารถเบิกจ่ายไปแล้ว ประมาณ 85,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง กำลังเดินหน้าชี้แจงหน่วยงาน ที่โครงการลงทุนมาแล้ว เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เชื่อว่า มาตรการเร่งรัดที่ออกมากระตุ้นเป็นระยะ จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ในโครงการไทยเข้มแข็งปีนี้ สามารถเบิกจ่ายได้ ประมาณร้อยละ 85 ของวงเงินทั้งหมด หรือ คิดเป็นวงเงินลงทุนกว่า 278,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2553 วงเงินกว่า 1,700,000 ล้านบาท ยืนยันว่า ไม่มีปัญหา โดยในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนงบลงทุนได้เบิกจ่ายไปแล้วถึงร้อยละ 25 ตามเป้าหมายที่วางไว้ มั่นใจว่า ปีงบประมาณ 2553 รัฐบาลจะสามารถเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโดยรวมได้ตามเป้าหมายกว่าร้อยละ 94 ของวงเงินทั้งหมด