ผู้ว่าฯสงขลา นำปล่อยปู ล่าหอย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 70,000 ตัว ลงในทะเลสาบสงขลา บริเวณหาดทรายเทียม ปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อกำจัดหอยกะพงเทศ ที่กำลังระบาดอยู่ในทะเลสาบสงขลา สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง และระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา เป็นอย่างมาก

หลังจากที่ทางสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้ส่งนักวิชาการประมง ลงพื้นที่ตรวจสอบ และเก็บตัวอย่างหอยกะพงเทศจากกระชังเลี้ยงปลา นำไปทดลองทางวิชาการ และพบว่า ปูม้าสามารถกินหอยกะพงเทศเป็นอาหารได้ จึงประสานไปยังศูนย์พัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ ขอพันธุ์ปูม้า อายุ 30 วัน จำนวน 70,000 ตัว มาปล่อยลงในทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่ที่พบการระบาด เพื่อตัดวงจรชีวิตของหอยกะพงเทศตามธรรมชาติ ไม่ให้ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น