ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง กำหนดจัดงานเก็บข้าวถวายพ่อหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพัทลุง จัดงานวันเก็บข้าวถวายพ่อหลวง วันที่ 9 มีนาคม 2552 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ร่วมเก็บเกี่ยวข้าวเล็บนกและเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ นายสำราญ สะรุโณ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ ตั้งแต่ ปี 2552 ในพื้นที่ 45 ไร่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ดานวิชาการเกษตร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้สนใจ ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม การฝึกทักษะ การศึกษาดูงาน ค่ายพัฒนาและท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำหรับปี 2553 ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวถวายพ่อหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยทำการปลูกข้าวเล็บนกและกำหนดเก็บเกี่ยว วันที่ 9 มีนาคม 2553 ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จึงได้กำหนดัดงาน "วันเก็บข้าวถวายพ่อหลวง ในวันดังกล่าว พร้อมกับเปิดให้มีการเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียน การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริและชมภูมิทัศน์ชุมชนริมทะเลสาบแหล่งใหม่ ที่ยังไม่เคยเปิดบริการเชิงท่องเที่ยวมาก่อน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด