ผบ.ทอ. ปล่อยหน่วยบินฝนหลวงแก้ภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.อ.อิทธิพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีชมหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศ ประจำปี 2553 ณ ศูนย์บิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ว
ณ ฐานปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ โดย ผบ.ทอ. กล่าวว่า ในปีนี้ มีหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ประสบกับสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร กองทัพอากาศ จึงได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัยโดยได้จัดอากาศยานพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 12 เครื่อง ส่วนใน แต่จะพื้นที่จะสามารถทำฝนหลวงได้หรือไม่นั้น ผบ.ทอ.กล่าวว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เป็นการกำหนดพื้นที่เป็นช่วงเวลาเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพสูงสุด