สภาพัฒน์ เผย Q4/52 ว่างงานลดเหลือ1%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) เผยอัตราการว่างงานในช่วง Q4/52 ลดลงเหลือเพียง 1% หลังภาวะเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่หวั่นปัญหาทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ขณะที่อัตราการว่างงานทั้งปี 52 อยู่ที่ 1.5% อย่างไรก็ดี มีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ ภาวะการตึงตัวของตลาดแรงงาน เนื่องจาก ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ มีความเชี่ยวชาญ และแรงงานบางส่วน ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งในอนาคตที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้จำนวนแรงงานลดลง และต้องระวังปัญหาคุณแม่วัยใส คือ กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ยังมีการแพร่ระบาด และมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

รองเลขาธิการสภาพัฒน์ กล่าวว่า การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างของผู้ประกอบการในปีนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของลูกจ้าง และสมรรถภาพการทำงาน ทั้งนี้ยอมรับว่าปัญหาทางการเมืองส่งผลต่อสังคมไทยอย่างแน่นอน เพราะทำให้เด็กรุ่นใหม่ เห็นภาพความรุนแรง ซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาทางการเมืองอย่างรวดเร็ว