มท.ภ.4ต้อนรับคณะกก.บำบัดยาเสพติดมาเลย์

มท.ภ.4ต้อนรับคณะกก.บำบัดยาเสพติดมาเลย์

มท.ภ.4ต้อนรับคณะกก.บำบัดยาเสพติดมาเลย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่หน้าค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการบำบัดผู้ติดยาเสพติดจากรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 15 คน ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ "ญาลันนันบารู" ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดตั้งขึ้น เพื่อป้องกันเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด จากนั้น แม่ทัพภาค ที่ 4 ได้นำคณะจากรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งทางคณะฯได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ อีเอ็ม. ในการบำบัดน้ำเสีย และใช้ในการเกษตร เพื่อให้เป็นการเกษตรแบบ "ปลอดสารพิษ ซึ่งทางคณะฯ ได้ให้ความสนใจและจะนำ ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ประเทศมาเลเซียต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด