JALยกเลิกกิจการร่วมกับนิปปอนยูเซน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เจแปน แอร์ไลน์ส คอร์ป เจ้าของสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส หรือ JAL และนิปปอน ยูเซน เค.เค. ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือรายใหญ่สุดของญี่ปุ่น เปิดเผยว่าจะตัดสินใจยุติการเจรจา เพื่อควบรวมกิจการด้านการขนส่งสินค้า
ของทั้ง 2 บริษัทแล้ว หลังจากที่สายการบิน JAL ได้ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์จากาการล้มละลายไปเมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา

โดย JAL จะพิจารณาเรื่องการลดขนาดธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศที่ขาดทุน รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะถอนตัวออกจากธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟื้นฟูกิจการ

ตามรายงานข่าวระบุว่า JAL ไม่สามารถตกลงเรื่องเงื่อนไขในการควบรวมกิจการ รวมทั้งเรื่องโครงการสร้างในการควบรวมกิจการภายใต้ขอบเขตข้อตกลงได้หลังจากที่ ETIC (Enterprise Turnaround Initiative Corp. of Japan)
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้ดูแลการฟื้นฟูกิจการของ JAL ได้ผลักดันให้ JAL ทบทวนเรื่องการให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้า โดยทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวอาจจะทำให้ JAL ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล
และยื่นแผนการฟื้นฟูกิจการต่อศาลแขวงโตเกียวได้ภายในช่วงสิ้นเดือนมิ.ย.นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ