แต่งตั้ง 11 ข้าราชการระดับสูง สธ. ขยับ "หมอทวีศิลป์" คุมกรมการแพทย์แผนไทย

แต่งตั้ง 11 ข้าราชการระดับสูง สธ. ขยับ "หมอทวีศิลป์" คุมกรมการแพทย์แผนไทย

แต่งตั้ง 11 ข้าราชการระดับสูง สธ. ขยับ "หมอทวีศิลป์" คุมกรมการแพทย์แผนไทย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

แต่งตั้ง 11 ข้าราชการระดับสูง สธ. ขยับ "หมอทวีศิลป์" จากรองปลัดไปคุมกรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบตามที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง กระทรวงสาธรณสุข จำนวน 11 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากผู้เกษียณราชการ โดยมีการแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

แต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

 • นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร จากอธิบดีกรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค
 • พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ จากอธิบดีกรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์
 • นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต
 • นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน จากรองปลัด สธ. ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช จากรองปลัด สธ.ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย
 • นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ จากผู้ตรวจฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี จากนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ไม่ได้มีการพิจารณา เนื่องไม่มีการสลับสับเปลี่ยนอธิบดีใหม่ ยังคงเป็น นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ นั่งอธิบดี สบส. ตามเดิม

ขณะที่ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 5 ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง คาดว่าอาจติดปัญหาคุณสมบัติก่อนหน้านี้ที่ ครม. ต้องตีกลับ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook