ครม.มีมติขยายแผนหนี้สาธารณะเป็น1.74ลลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผล การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ในปีงบประมาณ 2553 จาก 1.7 ล้านล้านบาท เป็น 1.74 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,955.08 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ใหม่ 1,300 ล้านบาท และเป็นการบริหารหนี้อีก 30,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การปรับแผนในครั้งนี้ ระดับของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ยังอยู่ในกรอบตามความยั่งยืน ของกระทรวงการคลัง ที่ร้อยละ 49.81 โดยสัดส่วนภาระหนี้ต่องบประมาณจะอยู่ที่ ร้อยละ 12.61 โดยการลงนามจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาในการกู้เงิน