พท.ร้องนายกฯสั่งยกเลิกใช้ GT200

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ยกเลิก เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ภายหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่ จ.นราธิวาส 7 จุด เนื่องจาก มองว่าหากนายกรัฐมนตรีไม่สั่งให้เลิกใช้เครื่องมือดังกล่าว จะเป็นการสมยอมกันระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อมีการพิสูจน์ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทั้งพลเอกปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ อดีตประธานที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้ทำการผ่าพิสูจน์ และพบว่า เครื่องมือดังกล่าว ไม่สามารถตรวจหาวัตถุระเบิดได้ เป็นเหมือนเครื่องมือเสี่ยงทายเท่านั้น รวมถึงกรณีที่ นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเครื่องมือไปเอ๊กซเรย์ และยืนยันว่า เครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพ แต่นายกรัฐมนตรี ยังยืนยัน ให้ใช้เครื่องมือต่อไปได้ จึงตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการกระทำที่ไม่ต้องการความสงบให้กับกองทัพหรือไม่