4 กทช.ใหม่ เข้าทำงานวันแรก

เวลา 09.00 น. (2 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กรรมการ กทช.ทั้ง 4 คนใหม่ ประกอบด้วย พ.อ.นที ศุกลรัตน์ นายบัณฑูร สุภัควณิช นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร และ นายพนา ทองมีอาคม เข้าทำงานในตำแหน่งกรรมการ กทช.อย่างเป็นทางการวันแรก หลังได้รับคัดเลือกจากสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2552 และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทำให้ กทช.มีกรรมการครบ 7 คน หลังจากที่ต้องรักษาการมานานกว่า 1 ปี

สำหรับบรรยากาศช่วงเช้า กรรมการ กทช.ทั้งหมด 7 คน สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช, พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และสักการะพระภูมิเจ้าที่ จากนั้น นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ รองเลขาธิการฯ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กทช. กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของ กทช. และ กทช.ทั้ง 7 คน ร่วมประชุมหารือกัน เพื่อเลือกประธาน กทช.

ทั้งนี้ การสรรหา กทช. 4 คนใหม่ เป็นไปตามเงื่อนไข พ.ร.บ.องค์กรคลื่นความถี่เดิม (2543) ที่ให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) มีการจับสลากออกจำนวนครึ่งหนึ่ง หลังทำงานไปครบ 3 ปี จากอายุงาน 6 ปี ซึ่งจับสลากออกเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2550 ประกอบด้วย พลเอกชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธาน กทช. ศาสตราจารย์เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์ และ นายเหรียญชัย เรียววิไลสุข กรรมการ รวมทั้ง นายอาทร จันทวิมล ซึ่งได้ลาออกไปก่อนที่จะทำงานครบ 3 ปี

ปัจจุบันคณะกรรมการ กทช. 7 คน มีรายชื่อดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ, นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ, รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม, พ.อ.นที ศุกลรัตน์, นายบัณฑูร สุภัควณิช, นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร และ นายพนา ทองมีอาคม.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด