เปิดงาน9ปีศาลปกครอง-ปชช.แน่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลปกครอง จัดนิทรรศการ เนื่องในวาระ 9 ปี แห่งการจัดตั้ง โดยใช้ชื่อว่า 9 ปี ศาลปกครอง แห่งความเชื่อมั่น เพื่อให้ความรู้กับประชาชน อาทิ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ตลอดจน การคุ้มครองสิทธิประชาชน
ของศาลปกครอง สำหรับ การจัดแสดงมีการจัดตั้งบอร์ดให้ความรู้ กระจายอยู่ตามชั้นของตัวอาคาร รวม 3 ชั้น โดยชั้นที่ 1 และ 2 มีการจัดแสดงประวัติการจัดตั้ง รวมถึง การเสริมสร้างการเข้าถึงความยุติธรรมการปกครอง ส่วนบริเวณชั้นที่ 3 มีการจัดแสดงคำพิพากษา และวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง โดยยึดหลักวิสัยทัศน์ ดังนั้นศาลปกครอง เป็นสถาบันของประเทศ ที่ใช้อำนาจตุลาการ อำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการดำเนินงานของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ จะได้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ "คุณอยากเห็นศาลปกครองเป็นอย่างไร" ซึ่งสามารถเขียนลงบนกระดาษ แสดงความคิดเห็น ที่ศาลปกครองเตรียมไว้ให้อีกด้วย