โรงสีข้าวภาคเหนือ เปิดรับซื้อข้าวแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โรงสีข้าว 7 จังหวัดภาคเหนือ เปิดรับซื้อข้าวตามราคากลาง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว วอนรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาของชาวนาด้วย นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้ให้สัมภาษณ์ ณ ที่ทำการชมรมโรงสีข้าว จังหวัดพิจิตร อำเภอตะพานหิน ว่าขณะนี้ ได้มีผู้ประกอบการโรงสีข้าวจาก 7 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบไปด้วย พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ได้ร่วมประชุมวางมาตรการในการช่วยเหลือ โดย อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้สรุปว่า โรงสีในแต่ละจังหวัด ประมาณ 8-10 โรง ตกลงยินยอมเป็นตัวแทน เปิดจุดรับซื้อข้าวจากชาวนา ในราคาอ้างอิงตลาดกลาง ที่จะแจ้งผลราคาขึ้นลงทุกๆ 15 วัน เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ไม่ให้ลดต่ำลงไปกว่านี้

อีกทั้ง ให้ชาวนาใน 7 จังหวัด ขายข้าวได้ราคาสูงมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ สำหรับราคาข้าวที่ตกต่ำลงนั้น เกิดจากผู้ส่งออกลดราคาลงต่ำเร็วเกินไป ทำให้ราคาข้าวตกต่ำลงมาแบบฮวบฮาบ อย่างไรก็ตาม ชมรมโรงสี 7 จังหวัดภาคเหนือ ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาล เร่งทบทวนปรับการกำหนดราคาอ้างอิงใหม่ ให้มีราคาอ้างอิงถี่ขึ้น

จากที่เคยประกาศราคาอ้างอิงทุกๆ 15 วัน ขอให้ประกาศราคาอ้างอิงบ่อยขึ้น เป็นทุกๆสัปดาห์ หรือถี่ขึ้นมากกว่านี้ วันต่อวันได้ยิ่งดี ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวในตลาดดีขึ้นได้ตามลำดับ อีกทั้ง ให้รัฐบาลกล้าเร่งตัดสินใจแก้ปัญหาของชาวนา
ให้รวดเร็วกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยไว้จนเป็นดินพอกหางหมู จนกลายเป็นม็อบปิดถนน อย่างเช่นทุกวันนี้