เชียงใหม่เตรียมปิดป่า หลังสถิติเผาป่าสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จ.เชียงใหม่ เตรียมประกาศปิดป่า เพื่อควบคุมปัญหาไฟป่า และหมอกควัน นายวิชัย กิจมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ รักษาการสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 ในฐานะประธานคณะทำงาน ในกระบวนงานการพัฒนา เตรียมความพร้อม และคณะทำงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่สูง กล่าวว่า ได้มีการเสนอให้ปิดพื้นที่ป่าของเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม เพื่อป้องกันการเผา เพื่อหาของป่า ล่าสัตว์ หรือเผาบุกรุกพื้นที่ เนื่องจาก เดือนมีนาคมจะมีสถิติ
การเผาสูงสุด และค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน

ทั้งนี้ จะมีการตั้งด่านตรวจสอบการเข้า-ออก เส้นทางที่ผ่านพื้นที่ป่าไม้ และปิดเส้นทางที่ไม่ได้ใช้สัญจรของประชาชน รวมถึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ หากพบเห็นการบุกลุกและการเผาป่า อย่างไรก็ตาม พบจุดความร้อนของ จ.เชียงใหม่ อยู่ที่ อ.แม่แจ่ม อ.เชียงดาว อ.อมก๋อย และ อ.แม่แตง