ธ.ก.ส.ขึ้นทะเบียนประกันรายได้ช้า

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ธ.ก.ส.เปิดให้เกษตรกรมาลงทะเบียนเพื่อเข้าโครงการประกันรายได้รอบ 2 ที่ผ่านมา พบว่ามีเกษตรกรมาลงทะเบียน 480,000 ราย ซึ่งมีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ปลูกข้าวนาปรังเฉพาะจังหวัดในภาคกลางเท่านั้น แต่ขณะนี้ ธ.ก.ส.ไม่สามารถทำสัญญาได้ทัน เนื่องจากมีข้าวที่เริ่มเก็บเกี่ยวเพื่อรอใช้สิทธิแล้ว โดยยังทำสัญญาได้เพียง 4,000 รายเท่านั้น ส่วนหนึ่งเพราะกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบเข้มงวดจากสุ่มตรวจแค่ 20% เพิ่มเป็นตรวจสอบ 50% ก่อนจะออกใบรับรองให้และส่งเรื่องมาที่ ธ.ก.ส.ทำให้โครงการล่าช้ากว่ากำหนด

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส.จะทำสัญญาประกันรายได้ล่วงหน้าไปก่อน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้ใช้สิทธิได้ย้อนหลังถึงวันที่เก็บเกี่ยว จากนั้นเมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรออกใบรับรองให้แล้ว จึงนำมาเทียบเคียงกัน คาดว่าจะทยอยทำสัญญาล่วงหน้าได้เสร็จสิ้นทุกรายภายในเดือน เม.ย.นี้ ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่และปริมาณข้าวที่เพาะปลูกนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ค.

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ล่าสุด ยังยืนยันตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิมที่กำหนดปริมาณข้าวรับประกันราคาที่ไม่เกินรายละ 25 ตัน แม้ว่าจะมีเกษตรกร บางกลุ่มเรียกร้องให้ขยายปริมาณรับประกันราคาเป็น 50 ตันต่อราย และยืนยันราคาประกันเท่าเดิม เช่น ข้าวเปลือกเจ้าที่ตั้งราคาไว้ 10,000 บาท แต่มีความพยายามขอให้เพิ่มเป็น 12,000 บาท เนื่อง จากมองว่าราคาประกันเป็นการกำหนดจากราคาต้นทุนบวกกับกำไรอีก 30-40% อยู่แล้ว

ที่ประชุม กขช.ได้หารือกันถึงปริมาณข้าวที่รับประกันราคา โดยเห็นว่าควรยึดที่รายละ 25 ตันต่อไป โดยให้ถือเป็นโครงการพื้นฐานที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกรายในระยะยาว และมอบหมายให้ ธ.ก.ส. พิจารณากรณีที่เกษตรกรต้องการเข้าโครงการมากกว่า 25 ตัน อาจคิดเบี้ยประกันส่วนที่เกินจาก 25 ตัน ซึ่ง ธ.ก.ส.ต้องเร่งศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด