ผู้แทนพระองค์นำเวียนเทียนมาฆะนครปฐม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2553 ที่ พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดย องคมนตรีอำพลได้นำเวียนเทียน 3 รอบ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี จะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีงานมาฆบูชาและเวียนเทียน ณ พลับพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับสภาองค์กรพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-28 ก.พ. อย่างไรก็ดี ประชาชนชาวไทยได้ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรจำนวนมาก


ขณะที่ ชาวบ้าน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ได้จัดพิธีการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆะบูชาขึ้นตอนเที่ยงวัน เวลา 12.45 น. เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน โดยมีผู้มาร่วมประมาณ 100 คน

ส่วนที่พระบรมพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งถือเป็นพุทธมณฑลแห่งอีสาน มีเหล่าพุทธศาสนิกชน จากทุกสารทิศ นับหมื่นคนไปเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า