สนง.จัดหางาน จ.ปัตตานี เลื่อนวันสิ้นสุดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวฯ ถึงวันที่ 2 มี.ค.2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงาน จัดหางานจังหวัดปัตตานี เลื่อนวันสิ้นสุดการขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชา ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553 นายอรเทพ อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีก 2 ปี โดยนายจ้างต้องมากรอกแบบพิสูจน์สัญชาติสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า และกรอกแบบแจ้งความจำนงขอพิสูจน์สัญชาติ สำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาวและกัมพูชา ภายในวันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 แต่เนื่องจากในวันอาทิตย์ ที่ 28 เป็นวันหยุดราชการ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมวด 3 มาตรา 64 ระบุว่า ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการให้ถือว่าระยะเวลาสิ้นสุดถัดจากวันหยุดออกไปอีก 1 วัน แต่เนื่องจากวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม เป็นวันมาฆบูชา และเป็นวันหยุดราชการตามประเพณี จึงถือให้วันอังคารที่ 2 มีนาคม เป็นวันสุดท้ายสำหรับการขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ และต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา โดยสำนักงานฯ จัดให้มีการรับคำขอต่อใบอนุญาตทำงาน ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี โทร.0-7346-0281, 0-7346-0275

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด