ปลัดอาวุโส อ.ตะกั่วป่า แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วป่า แจ้งผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นายอานุภาพ รอดขวัญยอดระบำ ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ยกเว้นการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการร้านค้าเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดรับทราบและปฎิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด