กลุ่มสินค้าพื้นเมืองและ OTOP ภาคเหนือ นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายในงานศิลปวัฒนธรรม 16 จังหวัดภ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอปและสินค้าพื้นเมืองจาก 16 จังหวัดภาคเหนือ นำสินค้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ณ กว๊านพะเยาอย่างคึกคัก ที่บริเวณสวนสมเด็จย่า ริมถนนชายกว๊านพะเยา ต่างมีบรรดากลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอปและสินค้าพื้นเมืองทั้งในจังหวัดพะเยาและจาก 16 จังหวัดภาคเหนือ สนใจนำสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ณ กว๊านพะเยาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งประเภทผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ สมุนไพร เครื่องจักรสาน และของขวัญของฝาก โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แก่ทางกลุ่มเพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดกระแสการซื้อขายสินค้าโอทอปและส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าให้รู้จักเป็นที่แพร่หลาย อย่างเช่นกลุ่มจักสานและทำไม้กวาดดอกหญ้าของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ก็ได้นำสินค้ามาเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายในงานนี้ด้วย โดยนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เตรียมมาแล้วยังได้ร่วมกันจักสานเพิ่มเติมขึ้นอีกภายในงาน ซึ่งถือเป็นการให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนสร้างรายได้ และยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชนรวมทั้งผู้สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมศึกษาหาความรู้ในเรื่องการจักสานได้เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและโอทอปในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ณ กว๊านพะเยาจะจัดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 มีนาคมนี้ ผู้สนใจสามารถแวะเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด