ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.03 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เวลา 09.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2553 และทอดพระเนตรร้านคณะภริยาทูต ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 16.49 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงทองก้อน จันทวิมล ท.ม., ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เวลา 11.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลศพ พระมงคลวิสุต (ดวงดี สุภทฺโท) ณ วัดท่าจำปี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 20.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอกหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแขงขนแผนธุรกิจ "เดอะ เอ็มเอไอ แบงค็อก บิสสิเนส แซลเลนจ์ แอท ศศินทร์ 2010 "The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin 2010) ณ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันฑิตบริหารธุรกิจ ศศรินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.49 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยังท่าอากาศยานน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างขึ้น ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ สัจจเทพ และมูลนิธินายห้างโรงปูน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดสอนสามเณรตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และนักธรรม-บาลี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนบ้านนาคอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการฝึกอาชีพส่งเสริมการสานไม้วาดดอกหญ้า โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้ใช้อินทรีย์วัตถุบำรุงดินกับใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก พร้อมกันนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ที่ออกตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่ด้วย ในวันเดียวกันนั้น เวลา 17.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน "สานพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทิศตนสืบสานแนวพระราชดำริ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ น้อมนำแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปขยายผลเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด