ชาวเชียงใหม่แห่เที่ยวโครงการพระราชดำริ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศที่องค์กรส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวเชียงใหม่ ให้ความสนใจร่วม งานมหกรรมสานพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทิศตนสืบสานแนวพระราชดำริ ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งภายในได้จัดให้มีการเสวนา
นิทรรศการ และการให้ความรู้ในโครงการพระราชดำริหลายโครงการ และ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวถึง การร่วมโครงการปิดทองหลังพระ เพื่อสืบสานตามแนวพระราชดำริ ว่า สมาคมได้
รวบรวมเทศบาลนำร่อง และเริ่มดำเนินโครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ โดยได้ตระหนักว่า จะต้องทำงานอย่างสุดกำลัง เพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนในชุมชนต่างๆ อย่างแท้จริง จากนั้นจึงได้ขยายแนวคิดไปยังเทศบาลอื่นๆ เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งเชื่อว่า ในปี 2554 จะมีเทศบาลทั่วประเทศ เข้าร่วม รวม 1,667 แห่ง และดำเนินโครงการอย่างน้อย เทศบาลละ 1 โครงการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ และเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ ในปี 2554 ต่อไป