จ.ตราดเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

(27 ก.พ. 53) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า เนื่องในวันมาฆบูชา หรือวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือการประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ ต่อหน้าพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่หากวันเพ็ญเดือน 3 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน เลื่อนเป็นเดือน 4 ซึ่งในปีนี้ตงกับวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวันดังกล่าว ทางจังหวัดจึงได้ร่วมกับวัดต่าง ๆ จัดกิจกรรมในทุกวัด โดยเขตอำเภอเมืองตราดมีศูนย์กลางของการจัดกิจกรรม ที่วัดไผ่ล้อม เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 06.30 น. เป็นต้นไป มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหาร และกิจกรรมการรักษาอุโบสถศล ปฏิบัติธรรม ส่วนในช่วงค่ำตั้งแต่ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป มีพิธีถวายราชสักการะ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนพิธีเวียนเทียน ดังนั้นทางจังหวัดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน/..

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด