WHOเตือนไทย-พม่าระวังหวัด09ระบาดแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เผย ยอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 ที่ได้รับการยืนยันจากห้องทดลอง นับตั้งแต่ที่พบการระบาดครั้งแรก เมื่อเดือน เม.ย. ปีที่ผ่านมา ถึงวันที่ 21 ก.พ. โดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 16,226 ราย จากกว่า 213 ประเทศ และเขตการปกครองทั่วโลก ซึ่งพื้นที่ๆ พบการติดเชื้อ เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

โดยการแพร่ระบาด ยังพบได้โดยทั่วไปในหลายประเทศ ส่วนประเทศไทยและพม่า พบว่า "มีแน้วโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น" ส่วนในภูมิภาคเอเชียใต้ การแพร่ระบาดยังอยู่ในระดับต่ำ ยกเว้น ฝั่งตะวันตกของประเทศอินเดียขณะที่ ทวีปยุโรป เชื่อไวรัส ยังคงกระจายโดยทั่วไปในส่วนของภาคกลาง ตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความรุนแรงยังอยู่ในระดับต่ำ ยกเว้น กรีซและบัลแกเรีย ส่วนในทวีปแอฟริกาเหนือ กินพื้นที่ถึงเอเชียตะวันตก การแพร่กระจายยังพบในระดับต่ำ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ผลฟุตบอล