สวท. สุโขทัย จัดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ศรัทธาธรรม นำผู้ต้องขังชั้นดีทำความสะอาดวัด ก่อนถึงวันสำคัญทางพุท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สวท.สุโขทัย จัดกิจกรรมราษฎร์ รัฐ ศรัทธาธรรม นำผู้ต้องขังชั้นดีทำความสะอาดวัด ส่งเสริมความร่วมมือวัดบ้านและชุมชน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถาน ก่อนวันสำคัญทางศาสนา วันนี้ (26 ก.พ. 53) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย ( สวท.สุโขทัย ) จัดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ศรัทธาธรรม ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ปี 2553 ณ วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดย สวท.สุโขทัย ได้บูรณาการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเรือนจำจังหวัดสุโขทัย โดยเรือนจำอำเภอสวรคโลก กรมราชทัณฑ์ นำผู้ต้องขังชั้นดีที่กำลังจะพ้นโทษ ไปร่วมทำความสะอาดวัด และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ก่อนจัดงานในวันสำคัญทางพุทธศาสนา รวม 3 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ตามนโยบายกรมประชาสัมพันธ์ ในการส่งเสริมให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนหันมาสนใจ และปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม มาเทศก์ให้ผู้ต้องขังและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับฟัง ซึ่งจะทำให้ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวให้กับเข้าสังคมได้อีกทางหนึ่ง สำหรับการจัดงานในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คนโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง และ กศน.ตำบลท่าทอง สนับสนุนบุคลากรร่วมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด