คณะสังคมฯ ม.มหิดล-ยธ.จัดมหกรรมทางวิชาการและนิทรรศการโรงเรียนในโครงการเยาวชนพลยุติธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงยุติธรรม โดยการสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. จัดมหกรรมทางวิชาการและนิทรรศการโรงเรียน ในโครงการเยาวชนพลยุติธรรม นายสรศิลป์ นามมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารโครงการเยาวชนพลยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงยุติธรรม โดยการสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. จัดมหกรรมทางวิชาการและนิทรรศการโรงเรียน ในโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และหนองบัวลำภู จำนวน 15 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรม โดยมีวิทยากรรุ่นเยาว์ และเครือข่ายเยาวชนนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ความเป็นธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความสมานฉันท์ สร้างพลังขับเคลื่อนให้กับโรงเรียนทุกสังกัดนำไปพัฒนาทักษะชีวิตที่เหมาะสมแก่นักเรียนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด