สวท.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมราษฎร์ รัฐศรัทธาธรรม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมราษฎร์ รัฐศรัทธาธรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือวัดบ้านและชุมชน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถาน ก่อนวันสำคัญทางศาสนา ตลอดปี 2553 นางระพีพร มีสะอาด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับนโยบายจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้จัดทำกิจกรรม "ราษฎร์-รัฐ ศรัทาธรรม ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม ปี 2553 โดยการประสานวัด หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนเข้ามาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดก่อนวันสำคัญทางศาสนา ตลอดปี 2553 จำนวน 3 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของอาคารสถานที่ เป็นการรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะใช้สถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้บูรณาการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมราชทัณฑ์ นำผู้ต้องขังชั้นดี คณะกรรมการวัด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดก่อนวันมาฆบูชา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ที่วัดโพธิ์ล้อม ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด