นายกฯ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2553 พร้อมเชิญชวนประชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2553 ณ บริเวณหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และทำกิจกรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา ทำความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ รัฐบาล ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และคณะสงฆ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2553 มีกิจกรรม อาทิ การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จำนวน 5,000 รูป และฆราวาส 5,000 คน การสนทนาธรรม อภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การตักบาตรพระสงฆ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดแสดงสวนเวฬุวันจำลอง และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เวียนเทียน นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ทั่วประเทศ สำหรับ วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่อรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชน จะได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ทำความดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด