เข้มด่านไทย-เขมร ป้องกันน้ำตาลรั่ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสิทธิพร บางแก้ว พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากการที่จังหวัดสุรินทร์ มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา จึงได้มีการกำหนดมาตรการในการดูแลและป้องกัน การลักลอบส่งน้ำตาลทรายออกนอกประเทศ และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้า แนวชายแดน พร้อมประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ศุลกากร พร้อมหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง ให้เพิ่มการเข้มงวด และให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังการลักลอบขนน้ำตาลทรายเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนี้ ยังไม่พบการลักลอบขนน้ำตาลทรายออกนอกประเทศ ทั้งในรูปแบบรถสินค้าขนาดใหญ่ หรือ รูปแบบกองทัพมด จะมีเพียงการเดินทาง มาซื้อน้ำตาลทราย ของชาวกัมพูชา เพื่อบริโภคตามปกติเท่านั้น

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบยังไม่พบ ปัญหาน้ำตาลทรายขาดแคลนในจังหวัด หรือ มีผู้ค้ากักตุนน้ำตาลไว้เพื่อส่งออก หรือจำหน่ายในราคาสูงกว่า ที่ทางการกำหนดไว้แต่อย่างใด แต่เกิดภาวะตึงตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผู้ค้าส่งได้รับการจัดสรรน้ำตาลทราย เพื่อจำหน่ายน้อยลง แต่ไม่ขาดตลาดประชาชนผู้บริโภค ยังคงหาซื้อได้ตามปกติ