มติ กขช.สั่งตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวพรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ ในฐานะประธานนโยบายข้าวแห่งชาติ หรือ กขช. แถลงผลการประชุม กขช.ว่า ที่ประชุมมีมติให้กระทรวงพาณิชย์ตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวในพื้นที่ ที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังกว่า 290,000 ตัน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป โดยราคาการซื้อขายเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่ราชการกำหนด คือ ข้าวเปลือกความชื้น ร้อยละ 15 รับซื้อ เกวียนละ 10,000 บาท ความชื้น ร้อยละ 25 รับซื้อ เกวียนละ 8,430 บาท และความชื้น
ร้อยละ 28 เกวียนละ 7,900 บาท ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนประกันราคาพร้อมรับรอง โดยประชาคมและธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แล้ว สามารถรับสิทธิ์ได้ทันที ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถใช้หลักฐาน
การขึ้นทะเบียนในรอบที่แล้ว มาขอใช้สิทธิ์ประกันราคาได้

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าต่างประเทศ เสนอให้ยกเลิกการประมูลข้าว 5 แสนตัน เนื่องจากราคาข้าวในปัจจุบันตกต่ำเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่านายกฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
สอบสวน กรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะขายข้าว จำนวน 2 ล้านตัน